Služby

Mobilní platba

M-platba je pohodlný platební nástroj pro platby za zboží, služby nebo obsah na internetu. Jedná se o vysoce zabezpečený způsob platby díky provázání s mobilním telefonním číslem a účtem zákazníka u jeho mobilního operátora. Klientům (obchodníkům) zajistíme zavedení m-platby tak, aby byla dostupná pro jeho zákazníky - tedy pro uživatele všech mobilních operátorů v ČR. Způsob úhrady je vhodný například pro prodej vstupenek na hudební a sportovní akce, pojištění, e-shopy nebo herny. Platby se zákazníkům strhnou buď z kreditu předplacené karty, nebo přičtou k vyúčtování u tarifních klientů.

SMS Marketing

V souboji o zachování stávajících a získávání nových zákazníků se stále častěji objevují soutěžní akce jako významný komunikační kanál a nástroj k vlastní prezentaci. Ideálním průvodcem na cestě od zadavatele směrem ke koncovému spotřebiteli je mobilní telefon, hlavně díky jednoduchosti a dostupnosti pro uživatele.  

Premium SMS (PR SMS) je jednoduchým a účinným marketingovým a platebním nástrojem, který umožňuje obousměrnou SMS komunikaci prostřednictvím tzv. prémiového telefonního čísla. Toto číslo je jednotné pro zákazníky všech mobilních operátorů v České republice.

Našim klientům z  reklamních agentur či přímo zadavatelům v oblasti SMS marketingu nabízíme zorganizování SMS soutěže, SMS hlasování či možnosti interaktivní komunikace prostřednictvím hromadného rozesílání SMS (s využitím prémiových či neprémiových SMS).

SMS Služby

Premium SMS (PR SMS) je jednoduchým a účinným marketingovým ale rovněž i platebním nástrojem, který umožňuje obousměrnou SMS komunikaci prostřednictvím tzv. prémiového telefonního čísla. Toto číslo je jednotné pro zákazníky všech mobilních operátorů v České republice.

Mobilní telefon tak můžete v dnešní době využít jako bezpečný nástroj pro úhradu cestovního pojištění, regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních, k nákupu vstupenek do kin, divadel či sportovních zařízení, přístupu na stránky, rezervace zájezdů apod. Pomocí SMS služby můžete uhradit jak jednorázové, tak opakující se akce.

Služby dohledového centra a pasivního call centra

Hlasové, někdy také audiotexové služby a na ně navazující  IVR  (Interactive Voice Response) tedy interaktivní hlasové služby  jsou dnes hojně využívány firmami různých velikostí pro různé účely. Vzhledem k tomu, že IVR lze provozovat na běžných číslech, tak i na číslech s jinou tarifikací (zdarma – čísla 800, místní poplatky čísla 840, zvýšená tarifikace – čísla 90x), mají široké spektrum uplatnění. Vyberte si, zda-li budete za příchozího zákazníka platit Vy, nebo on Vám. Společnost disponuje povolením Ministerstva financí k provozování soutěží a loterií prostřednictvím telefonu na základě zákona 202/90 Sb. a 150/2000/Sb. ve znění pozdějších předpisů. Proto Vám jako jedni z mála můžeme nabídnout i specifické služby jako například: loterie, znalostní soutěže, kvízy, zábavné pořady atd. V této oblasti spolupracuje trvale s hlavními masmédii v ČR. Díky tomu jsme největším provozovatelem v oblasti interaktivních i pasivních audiotexových služeb v ČR.

Vývoj informačních systémů

Nabízíme návrh a implementaci informačních systémů pro nemocnice a zdravotnická zařízení, městské policie, distribuční společnosti.

SMS gate

Nabízíme různé možnosti, jak oslovit Vaši cílovou skupinu reklamním sdělením, stačí si jen vybrat to pravé řešení. Vaši cílovou skupinu zákazníků můžeme oslovit třeba zasláním reklamních SMS ve stanoveném termínu, čase anebo v konkrétní oblasti.

GLOBAL ASSET HOLDING a.s.

GLOBAL ASSET HOLDING a.s.
Na Příkopě 9-11
Praha 1

IČO: 25098900

Kontaktujte nás

Email:
Předmět:
Zpráva:
Kolik očí má človek? Zapiště jako číslici.